Strona główna » Oferta z zakresu ppoż.

Oferta z zakresu ppoż.

Najważniejsze usługi świadczone przez nas:

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – przykładowe zagadnienia:
  • zagrożenia pożarowe występujące w obiekcie,
  • warunki i organizacja ewakuacji (w tym obowiązków zarządcy obiektu i kierowników),
  • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • czynności i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru (procedury postępowania),
  • obsługa i zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 • zorganizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych.